Choď na obsah Choď na menu
 


Pamäť by sme mohli definovať ako zariadenie, schopné udržať v sebe vložené údaje (dáta) po určitú dobu.

Obrázok

Pamäte môžeme rozdeliť podľa spôsobu používania na  vnútorné a vonkajšie.

Vonkajšie pamäťové zariadenie je zariadenie ktoré dočasne uchováva informáciu, aby sa táto mohla dostať z jedného PC do iného PC.

 

Disketa (FLOPPY DISK)

Obrázok

 • médium s magnetickým záznamom
 • prvé médium umožňujúce prenos dát medzi počítačmi
 • vznik 1970
 • existujú dodnes
 • kapacita diskety je na dnešné pomery príliš malá (textové súbory)
 • vznikli pokusy oprášiť technológiu pri zachovaní rozmerov a zvýšením kapacity, no nastupujúca technika CD diskov neurobila priestor ďaľšiemu vývoju
 • mechaniky sa vyrábali až do konca 20. storočia
 • dnes sa už neinštalujú

 

Optické dátové nosiče (CD, DVD, HD DVD, PCD)

 • optický disk je tenký polykarbonátový kotúč
 • informácie na ňom sú uložené vo forme jednotiek a núl (binárna forma), reprezentovaná priehlbinkami v špirálovo zatočenej stope disku
 • dáta sa čítajú opticky - laserom (z toho názov optický disk)
 • podľa druhu laseru poznáme disky : CD, DVD, Blu-ray, HD DVD, HVD
 • do budúcnosti sa im predpokladá potenciál obsahovať viac ako 1 TB dát (HVD - Holographic Versatile Disc, Protein-coated disc)
 • hoci sú optické disky výrazne trvácnejšie ako predchádzajúce záznamové médiá, sú taktiež náchylné na poškodenie, najmä vplyvom okolitého prostredia

 

CD (COMPACT DISC - kompaktný disk)

Obrázok

 • Kompaktný disk  je optický dátový nosič.
 • Pôvodne bol určený len na uloženie zvuku v digitálnej forme.
 • Neskôr tento nosič umožnil aj uloženie iných počítačových údajov
 • Evolúciou prešiel aj zápis údajov na CD.
 • Pôvodne sa so zápisom na CD nepočítalo vôbec (údaje sa na CD ukladali lisovaním)
 • Až neskôr pribudla možnosť jednorázového zápisu (CD-R) a neskôr aj viacnásobneho zápisu (CD-RW).
 • vyrobený z polykarbonátového plastu
 • disk je pokrytý veľmi tenkou hliníkovou vrstvou
 • pôvodne sa používalo zlato, s ktorým sa môžeme stretnúť aj dnes, vďaka trvácnosti údajov uložených na vrstvu zo zlata
 • Hliníková vrstva je chránená lakovaným filmom
 • Informácie sa na CD kódujú do stopy špirálového tvaru
 • Špirála stopy sa začína v strede disku a pokračuje smerom k okraju disku
 • špirála pozostáva z jamiek (eng. pits) vyhĺbených do vrchnej časti polykarbonátovej vrstvy.
 • Miesta medzi jednotlivými jamkami sa nazývajú plôšky (lands).
 • Ak by ste si chceli predstaviť veľkosť jamiek a plôšok, predstavte si, že kompaktný disk je taký veľký ako štadión, jamka by potom bola asi taká malá ako zrnko piesku
 • Kompaktné disky sa vyrábajú v rôznych veľkostiach (priemeroch) najčastejšie- priemer 120 mm
 • Hrúbka 1,2mm

 

  

  DVD (DIGITAL VERSATILE DISC aleb aj DIGITAL VIDEO DISC)

Obrázok

   VZNIK:

 • je optický úložný formát média, plastový disk, ktorý bol vytvorený v roku 1995.
 • je to video nosič
 • má rovnakú veľkosť ako CD nosič (priemer 120 mm a hrúbka 1,2 mm)
 • ale dokáže uchovať šesť krát viac dát.

  Používateľ môže vytvotiť DVD nosiče typov:

  • DVD Video
  • DVD Audio
  • DVD Data

  Rozlišujeme verzie DVD:

  1. DVD-ROM (read only memory)
  2. DVD-R a DVD+R (recordable)
  3. DVD-RW, DVD+RW (re-eriteable) a DVD-RAM (random access memory)

  DVD-ROM (read only memory)

  • obsahuje dáta na čítanie, nedajú sa naň zapisovať dáta
  • vyrába sa lisovaním

  DVD-R a DVD+R (recordable)

  • môže zaznamenávať dáta iba raz a potom funguje ako DVD-ROM

  DVD-RW, DVD+RW (re-eriteable) a DVD-RAM (random access memory)

  • môžu všetky zaznamenať a vymazať dáta viackrát

 

HD DVD  (High Definition DVD = DVD s vysokým rozlíšením)

Obrázok

   HD DVD  je formát digitálnych optických diskov vyvíjaných ako štandard pre video s vysokým rozlíšením. HD DVD je podobné konkurenčnému štandardu Blu-Ray, oba štandardy používajú disky rovnakej veľkosti a laser s vlnovou dĺžkou 405 nm. HD DVD bolo presadzované najmä spoločnosťami Toshiba, NEC, Sanyo, tiež IT spoločnosťami Microsoft, HP a Intel.

   19. februára 2008 spoločnosť Toshiba oficiálne ukončila podporu tohto formátu v podobe ukončenia výroby HD DVD mechaník, prehrávačov a rekordérov z dôvodu klesajúceho podielu na trhu v porovnaní s konkurenčným formátom Blu-ray. Pretože je Toshiba tvorca a hlavný predstaviteľ HD DVD, znamená tento krok koniec formátu.

Blu-ray Disc (z anglického Blue Ray = modrý lúč)

Obrázok

    Disk Blu-ray  je jeden z najnovších formátov vysokokapacitných optických diskov určených primárne pre uloženie videa vo vysokom rozlíšení a/alebo veľkého množstva dát. Štandard Blu-ray je vyvíjaný konzorciom spoločností Blu-ray Disc Association (BDA). V porovnaní s konkurenčným formátom HD DVD má Blu-ray vyššiu kapacitu v každej vrstve, 25 GB oproti 15 GB, ale v prvotnej fáze bude jeho výroba drahšia.

    Systémy Blue-ray využívajú pre čítanie a zápis dát modro-fialový laser s vlnovou dĺžkou 405 nanometrov. Bežné CD a DVD používajú infračervený laser s vlnovými dĺžkami 780 a 650 nanometrov.

 

 

 

Holografický viacúčelový disk (HVD = Holographic Versatile Disc)

 

Obrázok

   HVD je pokročilá technológia optických diskov, ktorá je dnes ešte v štádiu vývoja. Očakáva sa, že HVD prinesie výrazné zvýšenie dátovej kapacity oproti systémom HD DVDa Blu-Ray.
 

   Základom technológie HVD bude použitie tzv. kolineárnej holografie, čo značí, že dva druhy laseru, červený a modro-zelený, budú spojené do jedného lúča. Úlohou modro-zeleného laseru je čítať dáta uložené na nosiči, úlohou červeného laseru je riadiť pohyb po disku. Polopriepustné zrkadlo v tele disku umožňuje uloženie dátovej stopy a riadiacej stopy v rozdielnych výškach (riadiaca stopa je bližšie k podkladu nosiča). Rozmermi bude HVD rovnaké ako CD alebo DVD, teda disky budú mať v priemere 12 cm a hrúbku 1,2 mm, prehrávače nového formátu však pravdepodobne nebudú kompatibilnéso súčasnou CD a DVD mechanikou. Očakáva sa, že HVD budú disponovať kapacitami až do 6 TB, hoci súčasné maximum je 500 GB.

Protein-Coated Disc (PCD)   
 

Obrázok

            Proteínom potiahnutý disk je teoretický optický disk v súčasnosti vo vývoji, jeho autorom je Profesor Venkatesan Renugopalakrishnan. PCD by mohlo významne zvýšiť kapacitu HVD. Táto technológia zahrňuje potiahnutie DVD disku špeciálnou vysoko citlivou vrstvou proteínu, ktorá je vyrobená z geneticky modifikovaného mikróbu, čo by v princípe mohlo zvýšiť kapacitu disku o 50 TB.

           Spolu s japonskou NEC Corporation, Renugopalakrishnanov tím vytvoril prototyp tohto zariadenia a v Júli 2006 odhadol, že USB disk bude komercializovaný do 12 mesiacov a DVD od 18 do 24 mesiacov. Avšak odvtedy neboli poskytnuté žiadne nové informácie.